שירותי החברה

טיפול בפשיטת רגל,מחיקת חובות,הסדר נושים.

פרח נרמין ושות משרד עו"ד מזמינה אותך לפגישה ללא התחייבות!

איך נוכל לעזור לך?

בפרח נרמין ושות משרד עו"ד מתחמים פשיטת רגל וחדלות פירעון בפרט – חדלות פירעון היא מצב כלכלי בו כלל ההתחייבות והחובות של אדם גבוהים משווי כלל נכסיו

הליך פשיטת הרגל

הליך פשיטת הרגל

במשרדינו נוכל לנהל עבורך סוגים שונים של הליכי פשיטת רגל:

✔ הליך פשיטת רגל ביוזמת חייב.
✔ וגם הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה.

הליך פשיטת הרגל ביוזמת החייב.ב-01.09.2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שמטרתה לאפשר לחייב להשתקם כלכלית. הרפורמה מגבילה בזמן את הליך פשיטת הרגל לכ-4.5 שנים. 

Debts

טיפול בהגבלות וחובות החייב

חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל:
✔ צו תשלומים חודשיים
✔ צו עיכוב יציאה מהארץ
✔ הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל.
✔ הגבלות על ניהול חשבון בנק.
✔ הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב.
✔ הגבלות על מעורבות בתאגיד.
✔ הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל.
✔ הפניית דואר של חייב בפשיטת רגל.
✔ מעצר חייב בפשיטת רגל שמתחמק מחובותיו.

זכויות החייב בפשיטת רגל

כמו כן, כלקוח המשרד תוכל/י לקבל סיוע בנושאים:
✔ פתיחת חשבון בנק לחייב.
✔ תשלומים לחייב.
✔ נכסי חייב שלא ניתן למכור.
✔ הגנת בית המגורים של חייב.
✔ בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב.
✔ בקשה להפחתת תשלומים חודשיים של חייב.
✔ בקשת חייב לגילוי מידע שנמסר מרשות מס או מבנק.
✔ בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל.

הליך פשיטת הרגל

מגבלות החייב לאחר סיום פשיטת הרגל

✔ חובות שההפטר אינו חל עליהם.
✔ פשיטת רגל נוספת לאחר הפטר.
✔ הגבלות על תחומי עיסוק לאחר פשיטת רגל.

Debts

זכויות עובדים בפשיטת רגל של מעסיק

✔ עדיפות על פני נושים אחרים.
✔ פיצויים לעובדים במקרה של פשיטת רגל של מעסיק.

זכויות זכאי מזונות מחייב בפשיטת רגל

✔ הגשת תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת רגל.
✔ הקצבה לזכאי למזונות מחייב בפשיטת רגל.
✔ חוב מזונות לאחר סיום הליך פשיטת רגל.

הליך פשיטת הרגל

זכויות צדדים שלישיים בפשיטת רגל

✔ בעל חוזה משותף עם חייב בפשיטת רגל.
זכויותיו וחובותיו של אדם שהוא שותף לחוזה ביחד עם חייב בפשיטת רגל אינן משתנות בגלל פשיטת הרגל של שותפו לחוזה …
✔ דמי אבטלה לעצמאי שסיפק שירות לפושט רגל.
עובד עצמאי עשוי להיות זכאי לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לנסיבות האישיות למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי …
✔ תניית שימור בעלות בפשיטת רגל של לקוח.

Debts

מדריכים ומידע כללי

הליך פשיטת הרגל נועד להביא לפירעון חלקי של חובותיו של החייב ולאפשר לו פתיחת דף חדש על ידי מתן פטור מתשלום יתרת החובות בסיום ההליך המידע במדריך מיועד לאדם שעקב חובותיו שוקל לפתוח בהליך פשיטת רגל למידע המלא אודות ההליכים והזכויות במסגרת הליך פשיטת רגל ראו פורטל פשיטת רגל וחדלות פירעון למידע נוסף ראו פשיטת רגל באתר משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי …

חדלות פירעון

חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:

✔ לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.
✔ חדל הפירעון אינו יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

חדלות פירעון כלכלית עשויה להוביל לשינוי מצב משפטי ולכניסה להליכי פשיטת רגל במקרה שחדל הפירעון הינו אדם (ולא תאגיד).

פרח נרמין ושות משרד עו"ד מזמינה אותך לפגישה ללא התחייבות!